เปิดตัว neo Study App แอปสอนภาษาอังกฤษใหม่ล่าสุด สำหรับลูกค้าองค์กร

งาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2018

neo (Next-generation English Online) แอปสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนรุ่นใหม่