วิดีโอแนะนำการเรียน

วิดีโอแนะนำการเรียน 1 – เริ่มต้นการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 2 – การประเมินผลความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน 3 – การยืนยันความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน 4 – แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำการเรียน 5 – ฝึกฝนทักษะการพูด

วิดีโอแนะนำการเรียน – วิธีการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

SOV4-Advancing

วิดีโอแนะนำการเรียน – แนะนำการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน – ติดตามผลการเรียนรู้