“การเรียนภาษาอังกฤษโฉมใหม่”
Ian Adam กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Higher Leanrning Education

Aviation English Reimagined

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน

ภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

DynEd สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของ DynEd

แอพพลิเคชั่นเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป DynEd Plus

แอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูล MyDynEd

MyDynEd App Certification Tile

วิดีโอแนะนำการเรียน 1 – เริ่มต้นการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 2 – การประเมินผลความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน 3 – การยืนยันความสามารถ

SOV4-Advancing

วิดีโอแนะนำการเรียน 4 – แนะนำการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 5 – แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำการเรียน 6 – ฝึกฝนทักษะการพูด

วิดีโอแนะนำการเรียน 7 – ติดตามผลการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 8 – วิธีการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

YiLinPeiSen in Datong, Shanxi Province, China

Kids Interview from YiLinPeiSen

New Hope in Tieling, Liaoning Province, China

Kids Interview from New Hope